Informatii generale

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC RC IT Solutions SRL, in contextul utilizării paginilor de internet www.rcit.ro si www.rcitsolutions.ro .

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

RC IT Solutions va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct utilizand site-urile www.rcit.ro si www.rcitsolutions.ro , inclusiv datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de Contact.

Scopul si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi utilizate pentru:

 • rezolvarea plangerilor si reclamatiilor in baza consimtamantului dumneavoastra
 • transmiterea raspunsului la solicitari in baza consimtamantului dumneavoastra
 • monitorizarea traficului realizat pe site in baza interesului legitim al RC IT Solutions SRL de a asigura functionarea corecta a paginilor de internet
 • imbunatatirea experientei pe site in baza interesului legitim al RC IT Solutions SRL de a asigura functionarea corecta a paginilor de internet
 • activitati de marketing, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms, telefon) in baza consimtamantului dumneavoastra

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

RC IT Solutions SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal cat timp este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare de mai sus.

In cazul retragerii consimtamantului pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, RC IT Solutions SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara a afecta prelucrarile desfasurate pe baza consimtamantului exprimat inainte de a fi retras.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, datele dumneavoastra pot fi dezvaluite catre parteneri care sprijină RC IT Solutions in desfasurarea activitatii prin intermediul site-urilor, sau catre autoritatile publice, in urmatoarele cazuri enumerate cu titlu de exemplu:

 • pentru administrarea, mentinerea, personalizarea si imbunatatirea rcit.ro si www.rcitsolutions.ro
 • pentru analiza datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate pe pagini, dezvoltarea mecanismelor si caracteristicilor de siguranta
 • pentru comunicari comerciale de marketing, in conditiile legale
 • in cazul in care dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre RC IT Solutions SRL pot fi transferate doar catre state din Uniunea Europeana.

Drepturile persoanei vizate

Conform legislatiei in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoana vizata, drepturile dumneavoastra sunt:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre RC IT Solutions SRL
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea prelucrarii datelor cu caracter personal, precum si detaliile privind activitatile de prelucrare, scopul prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum si completarea datelor incomplete
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) din urmatoarele motive:
  • datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate pentru oferirea de servicii ale societatii informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

In urma solicitarii de stergere a datelor, este posibil ca aceastea sa fie anonimizate (eliminandu-se caracterul personal) si sa se continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cand:
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii acestora;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor:
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit;
  • dreptul ca aceste date sa fie transmise catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
 • dreptul la opozitie in orice moment in conditiile legii
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automata, inclusiv profilarea, daca se produc efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar semnificativ;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente

Pentru orice intrebari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal va rugam sa ne transmiteti un email la adresa contact@rcit.ro.

Acesti termeni ai Politicii de Confidentialitate au fost actualizati pe data de 05.10.2020.